อำเภอพร้าว


ประชุมผู้บริหารพร้าว_4 มี.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:38โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมผู้บริหารพร้าว_4 มี.ค.57

ประชุมผู้บริหารอำเภอพร้าว_27 พ.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:34โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นำเสนอจุดเน้นเขตพื้นที่ และการวิเคราะห์ผลการประเมินการทดสอบแห่งชาติ NT O-Net 2556 ในที่ประชุมผู้บริหารอำเภอพร้าว

ประชุมปฏิบัติการ อ.พร้าว_14 มิ.ย.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:18โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมปฏิบัติการ อ.พร้าว_14 มิ.ย.57

1-3 of 3