วิจัยและพัฒนา MultiPont

รายละเอียด

วิจัยและพัฒนา MultiPont ปี 2556-2558

  • นิเทศมัลติพอยท์ รร.สันป่าตึงวิทยาคาร_10 มิ.ย.57 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ รร.สันป่าตึงวิทยาคารดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
    ส่ง 10 ต.ค. 2558 20:31 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
  • อบรมมัลติพอยท์ ครูภาษาต่างประเทศ อ.พร้าว_7-8 มิ.ย.57 การอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ สำหรับครูภาษาต่างประเทศ อ.พร้าว_7-8 มิ.ย.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
    ส่ง 3 ต.ค. 2558 23:46 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิจัยและพัฒนา MultiPont ปี 2552-2555

Comments