วิจัยและพัฒนา ICT Competency


สะท้อนคิดครูผู้นำ ICT_4 ต.ค.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 04:15โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 23:34 ]

ผ่านไป 1 ภาคเรียน...สะท้อนผลการพัฒน
าสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เริ่มจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำเสนอผลการนำสื่อไปใช้และการขยายผลให้กับเครือข่าย...ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์...ภายใต้ประเด็นสำคัญที่ร่วมกันวิเคราะห์จากนั้นหลอมรวมแนวคิดกลุ่ม...ผลการนำไปใช้และการขยายผล ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สัมมนาแลกเปลี่ยนการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์_22 มิ.ย.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 03:33โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 16:16 ]

ระยะที่ 2 ของการพัฒนาเริ่มแล้วค่ะ...
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ เป็นการนำผลงานจากการพัฒนาระยะที่ 1 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนา 28 คนจาก 5 อำเภอ 

เริ่มจากครูผู้นำแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม และเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอนวัตกรรมของกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ได้วิพากษ์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดของคอนสตรัคติวิสท์และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ...
กลุ่ม 2 : ตะลุยโลก ICT
การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ประเภท "สื่อมัลติมีเดีย" กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ...เปิดมากลุ่มแรกก็สุดยอดค่ะ ใช้เวลาพัฒนา 3 สัปดาห์ สมาชิกในกลุ่ม 7 คนค่ะ
กลุ่มที่ 1 : กิจวัตรประจำวันหนูทำได้
การออกแบบการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน "Flip Classroom" เป้าหมายนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 สาระการงานอาชีพ...สมาชิกในกลุ่ม 4 คน....เพื่อนๆ สมาชิกให้ข้อแนะนำยังต้องปรับเพิ่มเติมอีกมากพอสมควรค่ะ...สู้ๆๆๆๆ
กลุ่มที่ 3 : ประวัติศาสตร์น่ารู้
การออกแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ เป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มนี้โดยโครงสร้างทำได้ดีแล้ว เหลือเนื้อหาที่ต้องเติมเต็มให้ครบตามตัวชี้วัด สมาชิกในกลุ่ม 6 คน
กลุ่มที่ 4.1 : ชุดการสร้างความรู้ "หนูดีทำได้"
การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ ประเภท "ชุดการสร้างความรู้" เป้าหมายนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 นวัตกรรมชุดนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในรูปแบบที่หลากหลายผสมผสานมัลติมีเดีย เพาเวอร์พอยท์ สื่อจากTablet รายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ถ้าสมบูรณ์จะดังๆๆๆๆๆ แน่ค่ะ สมาชิกในกลุ่ม 5 คนค่ะ
กลุ่มที่ 4.2 : พืชสร้างโลก
การออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ ประเภท "ชุดการสร้างความรู้" เป้าหมายนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 สาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มนี้อาศัยทุนเดิมที่มีอยู่มากโข การทำงานออกมาค่อนข้างชัดเจนและสมบูรณ์ แต่ก็มีส่วนที่ต้องนำไปปรับให้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งชุด...ทำได้ดีค่ะ
เรามีนัดกันอีก 2 สัปดาห์จะนำนวัตกรรมที่ได้ปรับแก้จากการวิพากษ์แลกเปลี่ยนกันในวันนี้มาส่งให้เพื่อนๆ สมาชิก...เพื่อนำไปใช้ภาคสนามในสถานที่จริง และขยายผลให้กับเพื่อนครูท่านอื่นทั้งในและนอกโรงเรียน พร้อมทั้งเขียนรายงานการใช้...ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นครูให้ได้ค่ะ..

อบรมครูผู้นำด้าน ICT_25 พ.ค.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 03:11โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 03:59 ]

วันที่ 25 พ.ค.2557 ของอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมครูผู้นำด้าน ICT_24 พ.ค.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 03:10โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 04:01 ]

วันที่ 24 พ.ค.2557 ของอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมครูผู้นำด้าน ICT_23 พ.ค.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 03:09โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 03:11 ]

วันที่ 23 พ.ค.2557 ของอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1-5 of 5