ประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์29 ต.ค. 2558 18:13โดยปาริชาติ เภสัชชา
เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพฯ 

Comments