ประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน_14 ต.ค.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:50โดยปาริชาติ เภสัชชา
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เข้าประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 

Comments