ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2557

อบรม e-office_30 มิ.ย.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 19:20โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 19:35 ]

เข้าร่วมการอบรม e-office_30 มิ.ย.57

อบรมการพัฒนาดาต้าเบสนิเทศศึกษา_27 - 29 มิถุนายน 2557

โพสต์4 ต.ค. 2558 08:29โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้ารับการอบรมการพัฒนาดาต้าเบสนิเทศศึกษา_27 - 29 มิถุนายน 2557

อบรมระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_30 มิ.ย.-1 ก.ค.57

โพสต์4 ต.ค. 2558 08:28โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.57

อบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_15-18 มิ.ย.57

โพสต์4 ต.ค. 2558 08:25โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้ารับการพัฒนาอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_15-18 มิ.ย.57

1-4 of 4