ประชุมวิชาการ

รายละเอียด

ประชุมวิชาการ ปี 2556-2558

  • นำเสนอประชุมวิชาการอุดรธานี_13-14 ธ.ค.57 รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” ในงานการนำเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำป ...
    ส่ง 10 ต.ค. 2558 07:29 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
  • นำเสนอประชุมวิชาการเชียงราย_22-24 ธ.ค.57 นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยและงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ระดับชาต ...
    ส่ง 10 ต.ค. 2558 06:36 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุมวิชาการ ปี 2554-2555

Comments