นิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม_6 ก.ย.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 05:41โดยปาริชาติ เภสัชชา
นิเทศการอบรมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สัญญาณที่รับมีกระตุกบ้าง แต่เป็นเพราะการต่อสัญญาณจากโทรทัศน์ไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ค่ะ...ผู้บริหารและคุณครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมทุกคน...ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Comments