นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 พ.ย.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 17:32โดยปาริชาติ เภสัชชา
วันที่ 16 ธ.ค.57 
นิเทศ รร.บ้านทับเดื่อ ประเด็นการแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป.6  การนิเทศภายในของผู้บริหาร

Comments