นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 ก.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:36โดยปาริชาติ เภสัชชา
วันนี้ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล พบว่า เด็กๆ อ่านได้ ทั้งอ่านเป็นคำ อ่านเป็นประโยค แต่เมื่อประเมินการเขียนเด็กๆ ส่วนใหญ่ยังเขียนไม่ได้ (เขียนเป็นคำ) แต่ก็มีคนเก่ง 1 คน เขียนถูกทุกคำ คุณครูเป็นครูคนใหม่ เพิ่งมารับช่วงจากครูท่านเดิมได้เพียง 2 สัปดาห์ ยังงงๆ ว่าจะไปอย่างไร เราจึงเริ่มจากให้ครูรู้จักเด็กทุกคนเป็นรายบุคคล เรียนรู้แนวคิดสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง พลิกโฉม ป.1 BBL ศ.ศิวกานต์ การใช้ ICT สื่อในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ...ครูเริ่มคลายความกังวล เห็นทางที่จะเดินต่อไป...สู้ๆ ค่ะ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Comments