กิจกรรมนิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล

นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 พ.ย.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 17:32โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 16 ธ.ค.57 
นิเทศ รร.บ้านทับเดื่อ ประเด็นการแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป.6  การนิเทศภายในของผู้บริหาร

นิเทศการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล_5 ต.ค.58

โพสต์5 ต.ค. 2558 16:45โดยปาริชาติ เภสัชชา

รร.ชุมชนวัดช่อแล มีทั้งหมด 22 คน มาสอบครบทุกคนค่ะ
ครูน้อยหน่าขา ช่องเขียนชื่อไม่พอค่ะ เดี๋ยวนี้เด็กๆ ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล จำหน้าจำชื่อได้ เห็นหน้าจะเรียกชื่อและสวัสดี กลายเป็นครูน้อยหน่าสำหรับเด็กๆ ไปโดยอัตโนมัติ ไม่เขินไม่อาย มีอะไรไม่เข้าใจจะถาม น่ารักมากค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กชั้น ป.1 คือ ช่องว่างที่เว้นสำหรับเขียนคำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล ต้องกว้างพอค่ะ ไม่งั้นจะสร้างปัญหา ป่วนไปหลายนาทีเลยล่ะ แล้วชื่อโรงเรียนบางคนก็ยังเขียนไม่ได้นะ เฉพาะตรงนี้ก็หมดไปหลายนาทีแล้ว...เล่าสู่กันฟัง บรรยากาศน่ารักเล็กๆ ที่ไม่ค่อยได้เจอค่ะ (เคยสอนแต่เด็กโตๆ นิ)

นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_4 มิ.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 01:39โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดา
วเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกคน โดยอาศัยเครือข่ายการนิเทศแบบร่วมมือ ประกอบด้วย นายสรรเพชร มหายศนันท์ ประธานเครือข่าย นายทักษิณ เมืองปิง รองประธานเครือข่ายฝ่ายวิชาการ นายสุเมธ หุ่นภักดี เลขานุการฝ่ายวิชาการ และนางสาวปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ สะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียน และผลการนิเทศ


นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 ก.ย.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 00:36โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันนี้ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล พบว่า เด็กๆ อ่านได้ ทั้งอ่านเป็นคำ อ่านเป็นประโยค แต่เมื่อประเมินการเขียนเด็กๆ ส่วนใหญ่ยังเขียนไม่ได้ (เขียนเป็นคำ) แต่ก็มีคนเก่ง 1 คน เขียนถูกทุกคำ คุณครูเป็นครูคนใหม่ เพิ่งมารับช่วงจากครูท่านเดิมได้เพียง 2 สัปดาห์ ยังงงๆ ว่าจะไปอย่างไร เราจึงเริ่มจากให้ครูรู้จักเด็กทุกคนเป็นรายบุคคล เรียนรู้แนวคิดสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง พลิกโฉม ป.1 BBL ศ.ศิวกานต์ การใช้ ICT สื่อในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ...ครูเริ่มคลายความกังวล เห็นทางที่จะเดินต่อไป...สู้ๆ ค่ะ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม_6 ก.ย.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 05:41โดยปาริชาติ เภสัชชา

นิเทศการอบรมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สัญญาณที่รับมีกระตุกบ้าง แต่เป็นเพราะการต่อสัญญาณจากโทรทัศน์ไปที่เครื่องโปรเจคเตอร์ค่ะ...ผู้บริหารและคุณครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมทุกคน...ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1-5 of 5