นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_7 ส.ค.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 19:07โดยปาริชาติ เภสัชชา
วันที่ 14 ส.ค.57 นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด ประเด็นการนิเทศ การนำเสนอจุดเน้นเขตพื้นที่ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ NT O-Net เพื่อแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ป.6 และ ม.3

Comments