นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด_20 ม.ค.58

โพสต์4 ต.ค. 2558 07:34โดยปาริชาติ เภสัชชา
วันที่ 20 มกราคม 2558 นิเทศ รร.บ้านปางห้วยตาด ประเด็นการนิเทศ : การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 ป.6 และ ม.3 

Comments