คุณค่าของการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

คุณค่าของการปฏิบัติงาน ปี 2556-2558

 • คัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น_25-27 ส.ค.57 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ระดับประเทศ ศึกษานิเทศก์ดีเด่น (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ประเภท นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 08:41 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • ประชุมปฏิบัติการทุนวิจัย_15-17 ก.ค.57 ได้รับทุนวิจัยจาก วช. ประจำปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 08:02 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • รางวัลเข็มคุรุสดุดี_6 ต.ค.57 ได้รับรางวัลเข็มคุรุสดุดี_6 ต.ค.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 07:54 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นำเสนอผลงานวิจัยและสัมมนาศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ_3-5 ก.ย.57 ได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมและสัมมนาศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ_3-5 ก.ย.57 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 07:52 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • คัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น_25-27 ส.ค.57 ได้รับตัดเลือกให้นำเสนอผงานเพื่อคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 ณ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 07:48 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คุณค่าของการปฏิบัติงาน ปี 2554-2555

คุณค่าของการปฏิบัติงาน ปี 2552-2553

Comments