โครงการ Tablet

รายละเอียด

โครงการ Tablet ปี 2557

  • อบรมการใช้ PlusPlad บน Tablet_31 พ.ค.-1 มิ.ย.57 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ PlusPad บน Tablet รุ่นที่ 1 อ.แม่ริม อ.แม่แตง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 รุ่นที่ 2 อ.ส ...
    ส่ง 3 ต.ค. 2558 22:48 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
  • อบรมการใช้ Tablet_24 ก.ค.57 อบรมการใช้ Tablet_24 ก.ค.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
    ส่ง 3 ต.ค. 2558 22:29 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการ Tablet ปี 2556

โครงการ Tablet ปี 2555

Comments