ประชุม อบรม สัมมนา

อธิบายรายละเอียด

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2561

 • บทความ 100 หนังสือดี สสค. รร.อนุบาลเชียงใหม่ บทความ 100 หนังสือดี สสค. รร.อนุบาลเชียงใหม่ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 20:57 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • รร.อนุบาลเชียงใหม่นำเสนอมัลติพอยท์_21 - 23 ก.ย.57 วันที่ 21-23 กันยายน 2557 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทยสู่อาเชียน ชุด เรียนรู้อาเซียนเขียนอ่านผ่านมัลต ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 20:55 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2560


ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2559


ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2558

 • อบรมสมรรถนะเชิงวิชาการ_19-21 ต.ค.58 วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการ
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 18:14 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • ประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กร ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 18:13 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ KM_6 - 9 ม.ค.57 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ KM_6 - 9 ม.ค.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 07:36 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • ประชุมศึกษานิเทศก์_16 มิ.ย.58 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประเด็นการนิเทศ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย DLIT_16 มิ.ย.58ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 00:52 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • ประชุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อาเซียน_14 ต.ค.58 วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เข้าประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทร ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 00:50 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2557

 • อบรม e-office_30 มิ.ย.57 เข้าร่วมการอบรม e-office_30 มิ.ย.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 19:35 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมการพัฒนาดาต้าเบสนิเทศศึกษา_27 - 29 มิถุนายน 2557 เข้ารับการอบรมการพัฒนาดาต้าเบสนิเทศศึกษา_27 - 29 มิถุนายน 2557ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 08:29 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมระยะที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_30 มิ.ย.-1 ก.ค.57 เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 08:28 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_15-18 มิ.ย.57 เข้ารับการพัฒนาอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์_15-18 มิ.ย.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 08:25 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2556

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2555

 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 พ.ย.57 วันที่ 16 ธ.ค.57 นิเทศ รร.บ้านทับเดื่อ ประเด็นการแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 17:32 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล_5 ต.ค.58 รร.ชุมชนวัดช่อแล มีทั้งหมด 22 คน มาสอบครบทุกคนค่ะครูน้อยหน่าขา ช่องเขียนชื่อไม่พอค่ะ เดี๋ยวนี้เด็กๆ ป.1 รร ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 16:45 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_4 มิ.ย.58 ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนท ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 01:39 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 ก.ย.58 วันนี้ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล พบว่า เด็กๆ อ่านได้ ทั้งอ่านเป็นคำ อ่านเป็นประโยค ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 00:36 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม_6 ก.ย.57 นิเทศการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สัญญาณที่รับมีกระตุกบ้าง ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 05:41 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชุม อบรม สัมมนา ปี 2554

 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 พ.ย.57 วันที่ 16 ธ.ค.57 นิเทศ รร.บ้านทับเดื่อ ประเด็นการแก้ปํญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 และ ป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 17:32 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล_5 ต.ค.58 รร.ชุมชนวัดช่อแล มีทั้งหมด 22 คน มาสอบครบทุกคนค่ะครูน้อยหน่าขา ช่องเขียนชื่อไม่พอค่ะ เดี๋ยวนี้เด็กๆ ป.1 รร ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 16:45 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_4 มิ.ย.58 ประเด็นการนิเทศ : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน และกระบวนการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนท ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 01:39 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศ รร.ชุมชนวัดช่อแล_21 ก.ย.58 วันนี้ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชั้น ป.1 รร.ชุมชนวัดช่อแล พบว่า เด็กๆ อ่านได้ ทั้งอ่านเป็นคำ อ่านเป็นประโยค ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2558 00:36 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • นิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม_6 ก.ย.57 นิเทศการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับครูปลายทาง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี สัญญาณที่รับมีกระตุกบ้าง ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 05:41 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Comments