การเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม


บทความ 100 หนังสือดี สสค. รร.อนุบาลเชียงใหม่

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:57โดยปาริชาติ เภสัชชา

บทความ 100 หนังสือดี สสค. รร.อนุบาลเชียงใหม่

รร.อนุบาลเชียงใหม่นำเสนอมัลติพอยท์_21 - 23 ก.ย.57

โพสต์10 ต.ค. 2558 20:55โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 21-23 กันยายน 2557 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการภาษาไทยสู่อาเชียน ชุด เรียนรู้อาเซียนเขียนอ่านผ่านมัลติพอยท์ โดยใช้กระบวนการสอนบันไดห้าก้าวของครูลินลดา 

1-2 of 2