เป้าหมาย ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เป้าหมายการพัฒนาความสามารถผู้เรียน.ด้านคำนวณ (Numeracy).ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2  6508 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 06:46 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   690 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ต.ค. 2558 06:47 ปาริชาติ เภสัชชา
Comments