โครงการ DLTV


ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม_11 ก.ย.57

โพสต์4 ต.ค. 2558 08:06โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม_11 ก.ย.57

อบรมการใช้สื่อ DLTV_17-18 ก.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 07:07โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2558 01:01 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม. (Distance Learning Television : DLTV) วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ DLTV จำนวน 140 คน
ภาคบ่าย : เรียนรู้การติดตั้งจานดาวเทียม การปรับสัญญาณ การดูแล รักษา อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้รับกำลังใจจากท่านรองไพศาล เขื่อนเพชร

นิเทศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมครูปลายทาง_15 พ.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 07:00โดยปาริชาติ เภสัชชา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นิเทศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมครูปลายทาง ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมดังนี้ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านปางกว้าง โรงเรียนบ้านทับเดื่อ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมผู้บริหาร ครูโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV_1 พ.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 06:54โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วย DLTV_18 มี.ค.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 06:48โดยปาริชาติ เภสัชชา   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2558 06:49 ]

เข้าร่วมการประชุมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วย DLTV วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. DLTV_8 เม.ย.58

โพสต์3 ต.ค. 2558 06:40โดยปาริชาติ เภสัชชา

ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. DLTV_8 เม.ย.58 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ IP Star_26 พ.ย.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 06:35โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้ารับการอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและ IP Star วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมไอบืส จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรม e-DLTV_27 มิ.ย.57

โพสต์3 ต.ค. 2558 06:29โดยปาริชาติ เภสัชชา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การใช้สื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-learning EDLTV วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

1-8 of 8