แบบทดสอบพัฒนาอัจฉริยภาพ

แบบทดสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ปี 2544 - 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  447 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:15 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  294 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:16 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  333 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:16 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:16 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:17 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  430 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:17 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1640 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:18 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  264 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:18 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  352 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:19 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  607 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:19 ปาริชาติ เภสัชชา
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  234 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ต.ค. 2558 00:19 ปาริชาติ เภสัชชา
Comments