ประเมินวิทยฐานะครู

กิจกรรมต่างๆ

 • กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชม.2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ค่ะ...2 พ.ย.58 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ุทีมศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ทั้งบรรจ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2558 04:16 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ DLIT รร.สันป่าสักวิทยา_30 ต.ค.58 วันที่ 28, 30 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันป่าสักวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการใช้ DLIT Google app บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 15:45 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • การพัฒนาครูด้านการใช้ DLIT สู่ห้องเรียน รร.สันทรายหลวง_29 ต.ค.58 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันทรายหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพ ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 04:45 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รร.วัดโป่งแย่งนอกฯ_28 ต.ค.58 วันที่ 28 ต.ค. 58 กิจกรรมนิเทศ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.วัดโป่งแย่งนอกเฉลิมพระเกียรติ ประเด็นการนิเทศ : แนวทางการบริหารจัดการ การปรับโครงสร้างเวลาเรียน ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2558 03:01 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมนิเทศโครงการ DLIT

 • การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ DLIT รร.สันป่าสักวิทยา_30 ต.ค.58 วันที่ 28, 30 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันป่าสักวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการใช้ DLIT Google app บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2558 15:47 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • การพัฒนาครูด้านการใช้ DLIT สู่ห้องเรียน รร.สันทรายหลวง_29 ต.ค.58 วันที่ 29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนสันทรายหลวง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพ ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 18:03 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • เรียนรู้การใช้ DLIT รร.บ้านริมใต้_26 ต.ค.58 วันที่ 26 ตุลาคม 2558 หลังเบรคบ่าย (14.30 น.) เรียนรู้การใช้ DLIT เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในส่วนวิชาพ ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 18:02 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของครูผู้นำด้าน ICT

 • สะท้อนคิดครูผู้นำ ICT_4 ต.ค.57 ผ่านไป 1 ภาคเรียน...สะท้อนผลการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 ตุลาคม ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 23:34 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • สัมมนาแลกเปลี่ยนการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์_22 มิ.ย.57 ระยะที่ 2 ของการพัฒนาเริ่มแล้วค่ะ...การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสท์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 วันที่ 22 มิถ ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 16:16 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมครูผู้นำด้าน ICT_25 พ.ค.57 วันที่ 25 พ.ค.2557 ของอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 03:59 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา MultiPont ปี 2556-2558

 • นิเทศมัลติพอยท์ รร.สันป่าตึงวิทยาคาร_10 มิ.ย.57 วันที่ 10 มิถุนายน 2557 นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ รร.สันป่าตึงวิทยาคารดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 20:31 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
 • อบรมมัลติพอยท์ ครูภาษาต่างประเทศ อ.พร้าว_7-8 มิ.ย.57 การอบรมเชิงปฏิบัติการสนุกกับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ สำหรับครูภาษาต่างประเทศ อ.พร้าว_7-8 มิ.ย.57ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ส่ง 3 ต.ค. 2558 23:46 โดย ปาริชาติ เภสัชชา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สรุปลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 27 สิงหาคม 2558

Animation 2D สงครามเก้าทัพhttp://www.supervisory34.net/teachless/

ปฏิทินการนิเทศ

http://www.trueplookpanya.com/
http://scicoursewarechula.com/#works
https://www.youtube.com/user/teachers
http://edltv.vec.go.th/
http://www.scimath.org/
https://sites.google.com/site/noetarining/homepage/video-manual
http://pisathailand.ipst.ac.th/
http://pisaitems.ipst.ac.th/

http://learningspace.ipst.ac.th/